Translate

niedziela, 4 marca 2018

Vintage album








Handmade scrapbook album

Handmade scrapbook album

 












 

Handmade junk journal


Wiele miejsca na pisanie i wiele miejsca na przyczepienie, przyklejenie czegokolwiek :)
Moim zdaniem jest to idealne miejsce na zachowanie fotografii, wspomnień, myśli, marzeń .....

Do stworzenia okładki pamiętnika użyłam pustego opakowania po płatkach śniadaniowych.

 
Lots of space for writing and lots of patterned space for sticking things....
Perfect place to keep all special photographs, memories, words, thoughts, wishes etc

 To create a cover I recycled an empty package of breakfast cereals














Mini scrapbook album.



A bright and colorful  Mini Scrapbook Album made with love!

Each page is constructed from a cardboard base. The album measures 10cm x 10 cm
The album is bound by 2 metal book rings.


Kolorowy mini scrapbookowy album stworzony z miłościa. 
Każda strona zrobiona z tektury. Album jest wymiarów 10cm x 10 c.
Album zamknięty jest  metalowymi kółkami.






Lovely unique handmade notebooks



We could write our secrets, thoughts, dreams, plans in these lovely notebooks.

This unique notebook could be a perfect gift for someone special.

I didn't decorated pages for those who would like to decorate the inside by yourself or just use them as-is.




Możemy zapisywać w tych uroczych notatnikach nasze tajemnice, myśli, marzenia, plany.

Te wyjątkowe notatniki mogą być doskonałym prezentem dla kogoś wyjątkowego.

Nie dekorowałem stron dla tych, którzy chcieliby udekorować wnętrze samodzielnie lub po prostu używać  ich takimi jakie są.













sobota, 3 marca 2018

Easter cards. Kartki Wielkanocne.




Easter cards!!! Kartki Wielkanocne!!!










Beast from the East


    I know that most people panic when it's snowing in UK, if only they have a chance to spend few days in Poland during the winter....
    In UK only main roads are gritted and there is not as many snowplugh. So when it snows for more than one day people panic, close schools, buy a lot of food and do other strange things :-)

 Wiem, że większośc ludzi wpada w panikę, gdy pada śnieg w Wielkiej Brytanii, jeśli by tylko mieli szansę spędzić kilka dni w Polsce zimą .......... :-)

W Wielkiej Brytanii tylko główne drogi są posypane żwirem i nie ma zbyt wielu pługow śnieżnych. Więc kiedy pada śnieg dłużej niż jeden dzień, ludzie wpadają w panikę, zamykają szkoły, kupują dużo jedzenia i robią inne dziwne rzeczy :-)